Smart med rekrytering

Rekrytering är ett slags namn för företag som söker personal, att de vill nyanställa. Det här med att rekrytera är ofta en lång process som tar dig och det innehåller flera delar att gå igenom. Rekrytering är ofta något som görs när ett företag vill ha personal långsiktigt. Företag kan idag om de vill få hjälp med sin rekryteringsprocess. Ett sätt att göra det är via skillu.se. Det är bra att göra det, att få den hjälpen, om det är så att företaget känner att de saknar tiden eller resurserna eller kunskaperna kring det hela. 

Rekrytering

De senaste åren har det blivit allt mer vanligat att ta hjälp av ett rekryteringsföretag när det är dags att utöka personalen. Då sköter rekryteringsföretaget hela rekryteringsprocessen så att uppdragsgivaren kan fortsätta att fokusera på det man gör bäst, alltså sitt jobb.

En rekryteringsprocess kan se ut på en mängd olika sätt, men vanligtvis ingår följande moment i någon form:

 • Behovsanalys
 • Kravprofil/kompetensprofil
 • Formulering av annons
 • Val av annonseringskanaler
 • Mottagande av ansökningar
 • CV-urval (första urval)
 • Telefonintervju
 • Andra urval
 • Personliga intervjuer
 • Referenstagning
 • Test av slutkandidater
 • Slutligt urval
 • Anställningsavtal

Även om du låter ett rekryteringsföretag göra själva processen är det viktigt att du är med i och bestämmer vad det är du vill att de nyanställda ska ha för kompetenser och meriter. Det så att de som blir anställda passar in på det jobb du har att erbjuda dem. Om du vill veta mer om detta, så är det bara att kika in på skillu.se. 

16 Jun 2020